آموزش 3d max

طراحی دیجیتال - برش لیزر در 3dmax

چگونه فایل برش لیزر را در 3ds max آماده کنیم؟

 

از برش لیزر در نرم افزار های مختلف می توان استفاده کرد .برای اینکه طرحها و حجم هایی که در نرم افزار ها به صورت دیجیتال ایجاد میشوند با یکی از 4روشی که در مقاله های پیش تر بیان شد,به صورت ماکت ویا اجرایی باز تولید شوند.

انتخاب یکی از این  4 روش و اینکه کدامیک بهتر است تا حد زیادی تجربی و سلیقه ای است .

  لینک ویدئو آموزشی قسمت اول                            لینک ویدئو آموزشی قسمت دوم

پک های آموزشی

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت